23.5.30
live
Sadao Watanabe Quartet 2023
Event date: 2023/8/24
VENUE: Aizuwakamatsu City「Suehiro Sake」
23.5.30
live
Sadao Watanabe Quartet 2023
Event date: 2023/8/23
VENUE: Iwaki City「Alios Iwaki Performing Arts Center 」
23.5.30
live
Sadao Watanabe Quartet 2023
Event date: 2023/7/14
VENUE: Hirosaki City「SPACE DENEGA」
23.5.01
live
Sadao Watanabe Group 2023
Event date: 2023/6/28
VENUE: Tokyo Metropolis「BLUE NOTE TOKYO」
23.5.01
live
Sadao Watanabe Group 2023
Event date: 2023/6/27
VENUE: Tokyo Metropolis「BLUE NOTE TOKYO」
23.4.27
live
Sadao Watanabe Quartet 2023
Event date: 2023/7/19
VENUE: Kitami City「Kitami City Art culture hall」
23.4.27
live
Sadao Watanabe Quartet 2023
Event date: 2023/7/17
VENUE: Asahikawa City「Asahikawa Kokaido」
23.4.27
live
Sadao Watanabe Quartet 2023
Event date: 2023/7/16
VENUE: Sapporo City「DOSHIN HALL」
23.4.17
live
Sadao Watanabe Orchestra
Event date: 2023/10/14
VENUE: Utsunomiya City「Utsunomiya city Cultural Hall」
23.3.30
live
SAUDADE TO BRAZIL
Event date: 2023/5/21
VENUE: Tokyo Metropolis「Shinjuku Pit-inn」